Mateusz Chmielewski | akordeonista

 1

Mateusz Chmielewski urodził się 23.08.1990 r. w Blachowni (woj. śląskie). W 1999 roku rozpoczął naukę gry na instrumentach klawiszowych w GOKiS-ie w Konopiskach u p. Dariusza Hermana. W 2001 roku pomyślnie zdał egzaminy do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Częstochowie i zaczął zdobywać pierwsze szlify w grze na akordeonie u p. Anny Jaśkiewicz, a w roku 2009 ukończył POSM II st. z wyróżnieniem w klasie akordeonu p. Artura Kozłowskiego (wcześniej p. Piotra Biazika). Od 2009 roku jest studentem wydziału instrumentalnego  na Uniwersytecie Muzycznym im. Fryderyka Chopina w Warszawie, najpierw w kl. akordeonu prof. Jerzego Jurka, a aktualnie w kl. prof. Jerzego Łukasiewicza i dr Rafała Grząki.

Wielokrotnie uczestniczył w mistrzowskich kursach interpretacji, pracując pod okiem wybitnych pedagogów i wirtuozów, m. in. Włodzimierza Lecha Puchnowskiego, Jerzego Jurka, Aleksandra Dmitriewa, Wladimira Murzy, Klaudiusza Barana, Bogdana Dowlasza, Joachima Pichury, Marka Andryska, Gennady'ego Sawkowa i wielu innych.

Jest stypendystą Otwartej Filharmonii Agrafki Muzycznej, Prezydenta Miasta Częstochowy oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości. Aktywnie uczestniczy w życiu kulturalnym Częstochowy i Warszawy koncertując m. in. w Filharmonii Częstochowskiej, Filharmonii Narodowej, Teatrze Dramatycznym w Warszawie, Teatrze "Syrena" w Warszawie, Urzędzie Miasta w Częstochowie, Ratuszu w Częstochowie, Ośrodku Promocji Kultury "Gaude Mater", Klubie Jazzowym "Paradoks", MDK-u, ROK-u oraz w wielu innych instytucjach.

Występuje zarówno solo jak i w zespołach kameralnych. Jest laureatem wielu nagród na konkursach krajowych i międzynarodowych.